ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับคุณลูกค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีเมื่อได้รับ ซึ่งทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ได้ใน 2 กรณีนี้เท่านั้น

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง
2. สินค้ามีตำหนิ

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • กรุณาแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์) หากแจ้งหลังกำหนดเกิน 3 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
 • ทางร้านไม่รับคืนสินค้าหากสินค้าตรงตามที่ทางร้านได้แจ้งไว้ที่หน้าเว็บแล้ว
 • กรณีสินค้ามีตำหนิ หรือ ได้รับสินค้าผิดแบบ ทางร้านเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าขนส่งไปและกลับในการเปลี่ยนสินค้าที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้า หรือหากสินค้าหมด ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
 • สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องอยู่ในสภาพซึ่งยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • ในการเคลมสินค้าทางร้านจะส่งสินค้าใหม่เปลี่ยนให้หลังจากได้รับสินค้าเดิมคืน ภายใน 20-40 วันทำการ

ขั้นตอนการเปลี่ยน/ส่งคืนสินค้า

 • หากสินค้าของท่านเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน (ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม)
แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • หลังจากทางร้านได้รับข้อมูล เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้
 • การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง ลูกค้าจำต้องจ่ายค่าจัดส่งไปก่อน และทางร้านจะทำการคืนเงินค่าจัดส่งให้
 • หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณา Email หลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ lamoonliving@gmail.com ด้วย ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้หลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ:

 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากท่านส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่า 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากร้าน
 • หากมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อย ทางร้านจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว